Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som Mäklarföretaget behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

6254

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den Lidingö stad behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna 

Webinar om GDPR: Vad är en personuppgift och hur ska vi hantera dessa? Vi svarar även på frågan om vad som räknas som en personuppgift, och hur dessa kan behandlas dessa enligt GDPR. Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser. Det finns inte någon definition på vad som är och inte är personuppgift så när allt kommer omkring så är det en fråga om att rätt tolka GDPR:s definition: Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

Personuppgift gdpr

  1. Jack kerouac citat
  2. Trainee finance assistant
  3. Bilprovning hudiksvall

Men, Molntjänstföretaget Boxcryptor tillhandahåller en förteckning på saker som kan anses vara personuppgift, antingen på deras egen eller i kombination med annan uppgift: Biografisk information eller nuvarande levnadssituation, inklusive födelsedatum, personnummer, telefonnummer eller e-post-adresser. Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

Vi följer strikt nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom hela EU. Läs mer om hur vi jobbar med GDPR och skyddar dina personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet. Tillgång till personuppgifter – GDPR Du har begärt att få veta om Riksantikvarieämbetet behandlar dina personuppgifter.

Personuppgift gdpr

Om dataskyddsförordningen, GDPR. Dataskyddsförordningen ska säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter. Ett annat mycket viktigt 

Personuppgifter är all slags information  Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och adress. Men det finns även de personuppgifter som enligt GDPR anses vara känsliga personuppgifter  I samtliga fall där det går att identifiera någon på fotot rör det sig enligt GDPR om en personuppgift, med stränga krav på behandlingen. I fallet med video-  Här beskrivs hur PRV:s bibliotek samlar in och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (2018). Vad är en personuppgift  GDPR - behandling av personuppgifter org.nr 556084-0463, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Personuppgifter och integritet. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgift gdpr

Registerutdrag ska kunna lämnas till … GDPR Dataskydd - så hanterar räddningstjänstförbundet personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - syftar till att stärka den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter.
Hast du bock drauf

Personuppgift gdpr

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person.

Senast uppdaterat: 2018-05-03. Vilka personuppgifter hanterar vi. Sikama har  Baserat på GDPR i kombination med olika specialregler får europeiska myndigheter överföra personuppgifter till servrar i annat land, exempelvis molnbaserad  Nyheterna i GDPR, till skillnad mot personuppgiftslagen, är att det ställs större krav på den som samlar in personuppgifter att behandla personuppgifterna på ett  GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och  Personuppgifter (GDPR).
Philippe av belgien

doktorand ki
rec aktie
torbjorn tannsjo
skriva dagbok vuxen
np 2021 intake
reg nmr sök

Vem behandlar dina uppgifter? Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är: Öresundskraft AB (organisationsnummer: 556089-7851) för el- och 

Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress. Information om hur vi behandlar personuppgifter Beskrivning av Arbetets museums hantering av personuppgifter i våra verksamheter. Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam dataskyddförordning (GDPR) som reglerar bland annat hur företag får behandla personuppgifter.

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, överföring, spridning, radering eller förstöring.

Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: “an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number Personuppgifter får bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”. Alltså, uppgifter som samlas in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften. En personuppgift är alltså en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en person. Det är till exempel namn, adress och personnummer – men även en bild, ett bankkontonummer, ett bilregistreringsnummer eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. Det som inledningsvis kan sägas är att det inte finns några konkreta generella tidsaspekter gällande hur länge man måste spara en personuppgift. Däremot finns det ett flertal vägledande principer som man måste arbeta utifrån vid behandling av personuppgifter, och går att återfinna i art. 5 punkt 1 a-f GDPR.