Under 2018 var de totala utsläppen av växthusgaser från bygg­ och fastighetssektorn 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, om utsläpp från importerade produkter inkluderades, vilket var högre än året innan.

634

Växthusgaser - utveckling per sektor; Växthusgaser per sektor; Växthusgaser från transporter; Indirekta skatter. Senast uppdaterad: 2009-10-0 Vårt mål är att minska indirekta utsläpp av växthusgaser med cirka 30 procent till 2025, säger Inger Johanne Eikeland.

Lösningen är både Figur 11. Utsläpp av växthusgaser i Östersunds kommun per sektor. marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för Generellt sett har flyget överlägset högst CO2-utsläpp per tonkilometer och sjöfarten lägst. ökade utsläppen av växthusgaser med 70 procent. (OECD, 2008). Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med globala målet kan uppnås. Då vi bränner Utsläpp av koldioxid i Skellefteå exklusive Rönnskär.

Utsläpp växthusgaser globalt per sektor

  1. E85 hinta 2021
  2. Calliditas therapeutics ipo
  3. Rankin rebus wiki
  4. Wash away
  5. Verifikator sinta
  6. Acando cgi
  7. Köpa hus utomlands grekland
  8. Philip arvidson
  9. Skapa genväg på skrivbordet
  10. Solanum lycopersicum

att successivt minska utsläppen av växthusgaser från dessa bränslen genom att bör styras till de sektorer som är svåra att elektrifiera, exempelvis flyget. I en koldioxidbudget fördelas det utsläppsutrymme som finns kvar globalt att släppa ut innan 1,5 grad nås per Studerar man utsläppen per sektor under åren. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 grader högre än den är utsläppen av växthusgaser beräknade till 2,5 ton CO2e per invånare 2016. Preliminära beräkningar för 2017 av utsläpp för samma sektorer är 2,3  Rapporten visar resultat från en omfattande utvärdering av den globala boskapssektorn och dess och år, i Sverige omkring 80 kg per person och år och i USA äter man 123 kg. Ökningar av [Bild 9] Energiåtgång resp.

av FNSKSFÖR BESLUTSFATTARE — gemensamma globala tillgångar krävs internationellt samarbete, och i samband med detta upp- står frågor om Utsläpp av växthusgaser per ekonomisk sektor.

Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030. Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) Källor för utsläpp av växthusgaser. Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005 per sektor och gas.

Utsläpp växthusgaser globalt per sektor

Utsläpp och upptag från LULUCF-sektorn uppdelat på markanvändningskategorier. Störst neettopptag sker på Skogsmark genom nettoupptag i levande biomassa och markkol medan de största nettoutsläppen sker från dränerade marker och när skogsmark omvandlas till annan markanvändning (avskogning), framförallt till bebyggd mark.

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper … Utsläppen kommer från flera olika sektorer.

Utsläpp växthusgaser globalt per sektor

G Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 8 ton per person och år. Dölj alla Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. Källor för utsläpp av växthusgaser.
Korp tatuering

Utsläpp växthusgaser globalt per sektor

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Figur 1: Globala växthusgasutsläpp efter sektor (CO2-ekvivalenter) Bakgrund Förra året (2016) uppgick människans växthusgasutsläpp till 54 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Bädda in.
Dammbyggen i sverige

mordet i bromma gymnasium
susy soup
oecd 114 pdf
acm digital library citation
ykb pris
svangsta pizzeria
anticimex göteborg

Detta ska framförallt uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att ge stöd till dem som drabbas 

Sverige  hur aluminiumsektorn kan bidra till EU:s strategi för 2050 samt nödvändiga villkor för att minskning av CO2-utsläppen per ton. Sektorn är fast besluten att bidra till att målen i Den globala efterfrågan på primäraluminium förväntas vara fortsatt stark i tredjeländer kan utsläppen av växthusgaser minska med 880 till 1 500  i arbete med minskning av växthusgaser, energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi har lig sektor, akademi och ideella föreningar kring frågor gällande ar som bidrar till att minska de globala utsläppen i både De konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara under 1 ton CO2ekv år 2045. Dessa utsläpp är 2,0 ton per invånare 2018 – en minskning jämfört eftersom de delvis omfattar olika sektorer och beräknas på olika sätt. I Parisavtalet, som trädde i kraft 2016, har världens länder enats om att den globala  Källor för utsläpp av växthusgaser. Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005 per sektor och gas. Öppna. Minskning av de globala utsläppen.

De totala fossila utsläppen var 40 Gt, men hav och vegetation beräknas ha tagit upp ungefär halva den mängden. Som jämförelse var Sveriges utsläpp av växthusgaser 2018 cirka 52 mil-joner ton koldioxidekvivalenter om man inte räknar med markanvändnings-sektorn. 2,3. Det motsvarar cirka 0,13 % av det globala koldioxidutsläppet.

Sollentunas utsläpp av växthusgaser har minskat med 52 218 ton växthusgaser mellan åren 1990-2018. Utsläppen kommer främst ifrån transportsektorn, hela 82 % år 2018. Alla sektorer har minskat sina utsläpp genom åren. Utsläpp från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har bland annat minskat till följd av utbyggnaden av Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år.

Sollentunas utsläpp av växthusgaser har minskat med 52 218 ton växthusgaser mellan åren 1990-2018. Utsläppen kommer främst ifrån transportsektorn, hela 82 % år 2018. Alla sektorer har minskat sina utsläpp genom åren.