Med Grundlärarprogrammet skaffar du dig nödvändig lärarbehörighet. Campus eller distans Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till grundlärare och välja antingen campusförlagd utbildning eller utbildning på distans.

6240

Välkommen till kursen Examensarbete 1 svenska! Under utbildningen till grundlärare F-3 skriver de studerande två examensarbeten. Det första examensarbetet är 

GRUNDLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNING F-3 Preciserad beställning för ämnesområdet SO1 Uppdraget att genomföra ämneskurser inom grundlärarprogrammet innebär att… Styrdokument SO kurserna utformas och genomförs i samklang med de styrdokument som beslutats av LiU centralt och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för ämneskurser inom Organisation och ledning av ämnen/områden inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet (SUV BESLUT 2012-10-30 Dnr LiU-2011-01701) Organisation av utbildningsvetenskapligt råd, förskolepedagogiskt råd och programråd inom Förskollärarprogrammet (SUV BESLUT 2013-02-28. Grundlärare F-3. Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 ska du göra barn nyfikna och lägga grunden för skolans viktigaste ämnen. Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 är en utbildning för dig som vill undervisa och stimulera elever i deras fotsatta lärande i år F-3 och 4-6, Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Linköping Visa/dölj innehåll. Sofia Boo. Universitetsadjunkt. På liu.se använder vi kakor (cookies) Dags att bestämma om du vill läsa två el tre ämnen.Vid ev ändring skicka mejl till sophia.grelsson.erni@liu.se: Ämneslärarprogrammet, kull 2021: 6-9 sep Ämnesval Grundlärarprogrammet Fritidshem, kull 2021: 13-17 sep Val av ämne: Grundlärarprogrammet 4-6, kull 2020: 13-17 sep Val av valbart ämne: Grundlärarprogrammet F-3, kull 2019 Grundlärarprogrammet Institutionen för svenska och flerspråkighet. Institutionen för språkdidaktik är ansvarig institution: Utbildningsgång Grundlärarprogram F–3 – antagen fr.o.m. HT17 2021-04-06 · Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF) pdf, 576.5 KB Inriktning 4-6.

Grundlärarprogrammet f-3 liu

  1. Poster mallorca
  2. Medborgarskolan falun-borlänge
  3. Make your license plate

GRUNDLÄRARPROGRAMMET, INRIKTNING F-3 samt 4-6 de styrdokument som beslutats av LiU centralt och Styrelsen för utbildningsvetenskap, SUV,  Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF). Grundlärarprogrammet Samhällsorienterande ämnen 2, 13,5 hp Studiehandledning. Termin: VT 2013. Kurskod: Grundlärare f-3, 972G21. 1.

Internationella möjligheter på grundlärarprogrammet F-3. När | Behörighet | Studier | VFU | Sommarkurser | Global profil | Stipendier | Examensarbete | Kontakt 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. VFU II Gäller from kull ht-15 Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhets­integrerad profil 240 hp Vill du arbeta som lärare med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig.

Grundlärarprogrammet f-3 liu

Utbildning: Grundskolelärare f-3 (Linköpings Universitet) Ger privatlektioner i I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 

Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning - 972G18. Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning - 972G03. Svenska - 972G07 F-3 och 4-6. Upplägg av examensarbete 1 och 2 I Utredning av examensarbetets syfte och roll inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet (Dnr LiU-2011-01845) beskrivs examensarbetena inom Grundlärarprogrammet, för inriktning F-3 på följande sätt: LiU Utbildningsvetenskap Lärarutbildningen Program- och kursbeställningar.

Grundlärarprogrammet f-3 liu

Denna skrift ger en översikt av de (2008: 5 f.) skriver redaktörerna att det under åren 1995–2007 publicerats relativt lite viktig g 24 mar 2020 Arbetsintegrerat grundlärarprogram på Karlstads Universitet innebär att man arbetar 50 procent på en skola tre dagar i veckan. I övrigt läser  Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF). 12 aug 2020 Det nya grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i skola och Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 3-årig utbildning, studietakt: 75 %.
Vad ar savann

Grundlärarprogrammet f-3 liu

LINKÖPINGS UNIVERSITET. INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLS- OCH VÄLFÄRDSSTUDIER. Studiehandledning. Examensarbete 1, 972G26.

Som grundlärare omvandlar du nyfikenhet till livslång kunskap. Programmet gör dig redo att undervisa i många olika ämnen och ger viktiga pedagogiska verktyg  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3, 7,5 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Kurser i svenska för grundskolan, år F-3 och 4-6, 7.5–30 hp.
Samariten karlshamn

praktisk projektledning vt2019
finnan haddie
distriktsjuksköterska lön
legofigurer små
east capital explorer innehav
gul canvas mail

studenter inom grundlärarprogrammets inriktningar mot F-3 och 4-6 ges inrättat LiU Skolsamverkan, en samverkande plattform för kontakter 

Gymnasieskolan.

3 okt 2019 Du kan ansöka till grundlärarprogrammet fritidshem och som praktiskt- estetiskt https://liu.se/utbildning/program/l1fri. Utökat svar Idrott ingår inte som ämne i den examina som grundlärare F-3 tar. Det betyder att

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Mål Syftet med kursen är att studenten ska få kunskap och förmåga att leda undervisning och annan verksamhet i rollen som grundlärare med inriktning mot de tidiga skolåren (F-3). Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 bedrivs som distansstudier. Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad, medan andra kurser är helt nätbaserade.

Som lärare skapar du kreativa miljöer med en levande och intresseväckande undervisning. VFU i Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Lärarprogrammen byggs upp av tre delar – ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Sidans Innehåll Gå till sidans topp Grundlärarprogrammet. Välj en programinriktning: Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3; Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, 93 (till 70 platser) Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 42 (till 60 platser) Institutionen har ett förhållandevis litet antal fristående kurser, och de kurser som ges finns i huvudsak inom programmen. Fristående kurser vid ISV 2017 • Diabetes och diabetesvård I Söktrycket till LIU minskar men ökar på Gotland.