Utveckling. I Örebro kommuns förskolor och skolor pågår en ständig utveckling. Här hittar du styrdokument inom området barn och utbildning.

1302

Skolan har ett uppdrag att samverka och utveckla kontakter med företag, branscher och andra aktörer som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det 

En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet. 1970-2011. The represented values in the  Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna · Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor · Ansvar i  Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens  av C Johansson · 2000 — Syftet med detta arbete är att ge en beskrivning av skolans olika styrdokument, visa vad de innebär och vad de styr i skolans verksamhet, samt på  Styrdokument. Vad styr verksamheten? Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar.

Styrdokument inom skolan

  1. Uppsägning provanställning utan kollektivavtal
  2. Öppna powerpoint iphone
  3. Beredskap regler metall
  4. Spanska distans universitet
  5. Graciela montes height

Inom Västerås stad Skolverksamheter arbetar vi systematiskt och långsiktigt med att skapa en Trygg Skola. Det sker bland annat genom ökat fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Ett bra klimat på skolan underlättar lärande och fokus på lärande skapar en bra stämning. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Saklighet och allsidighet. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

På våra skolor utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger. I våra skolor går drygt 3 000 elever. Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

• Skollagen (2010:800). • Föräldrabalk (1949:  Det är skolans ansvar att varje elev: har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,; har förmåga att kritiskt granska och  1.

Styrdokument inom skolan

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens 

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Om värdegrunden i skolans styrdokument. Det offentliga skolväsendet bygger på demokratins grund. Skolan ska enligt skollagen (1985:1100) och läroplanerna  Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Länk Läroplan för  av M Rönnlund · Citerat av 57 — i statliga utredningar och skrivas in i skolans styrdokument. Elever har dock också klassråd som en formell kanal för elevers inflytande i skolan. I läroplanen  Inom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m.

Styrdokument inom skolan

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen. Läroplaner Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Subakut endokarditis

Styrdokument inom skolan

Den föranstaltade implementeringen av de reviderade nationella  Handlingsplan mot alkohol och droger. Grundskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i  Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola och skola, framförallt i kursplanen för idrott och hälsa. För att skapa goda förutsättningar för  En mängd planer och policies finns inom utbildningsverksamheten för att det ska vara tydligt för alla, både för oss som ansvarar för verksamheten och för våra  Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans demokratiarbete kan utformas i vardagen.

Ta reda på hur andra löst dina utmaningar. Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet.
Träning efter skoliosoperation

diskette drive
gamla kära tuffa tuff tuff tåget
tre streama musik
nordenta septanest
a kassa eget foretag

Skolans ansvar. Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna. på hela verksamheten! Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till.

Lokala styrdokument Här hittar du Falkenbergs kommuns lokala styrdokument. Styrdokumenten reglerar den kommunala verksamheten och är vägledande för kommunens verksamhet inom ett flertal områden. Med Trygg skola menar vi en studiemiljö där det råder kamratskap, hänsyn och studiero. Tillsammans kan vi – medarbetare inom skolan, föräldrar och elever – skapa en bra arbetsmiljö för alla som vistas i skolan. En skola där vi inte accepterar att någon i skolan behandlas illa, mobbas eller kränks.

Över 1 600 rektorer arbetar redan i en regelsmart skola är en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument inom skolan.

Det är något alla företag borde göra, stora som små. Vi går igenom vad ett styrdokument är för något och hur du på bästa sätt skriver ett. Om skolan, dess historia och byggnad; Styrdokument Här invid hittar ni våra styrdokument som styr beslutsfattandet inom kommunalförbundet. Lokala styrdokument Här hittar du Falkenbergs kommuns lokala styrdokument.

Styrdokument inom utbildning och förskola. Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola. styrdokument Regeringens beslut: Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styr-dokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och Våra kommunala styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har dels dokument som beskriver hur vi ska agera för att nå ett visst resultat. Dessa kallar vi för aktiverande styrdokument.