Denne rapporten dokumenterer og analyserer ulike aspekter ved valget, slik som valg- deltagelsen, hvem som ble valgt inn og hva som kjennetegner velgergruppene. Rapporten gir også en historisk oversikt over fremveksten av det kirkelige demokratiet og beskriver ulike sider ved kirkedemokratiet, inkludert ulike typer velgergrupper, velgeradferd og demokratimodeller.

4269

Modellene beskriver hvordan IKT kan bidra i ulike demokratiske sammenhenger, og danner et teoretisk grunnlag for å undersøke og sammenligne ulike formål. Modellene er utviklet på bakgrunn av forskningslitteratur som drøfter demokratimodeller og empiri som er rapportert i forskningsfeltet.

[förtydliga] Posten har sorterats under olika departement, mellan 1998 och 2006 på Justitiedepartementet (som biträdande justitieminister) och mellan 2010 och 2014 på Statsrådsberedningen. E-deltakelse, sosiale medier og politikk: partienes tilstedeværelse i sosiale medier Neppe, og derfor er det også utarbeidet ulike demokratimodeller – ikke bare konkurransedemokrati (telling av stemmer), men også eksempelvis diskursdemokrati (diskusjon, svært gjerne forut for avstemming). Det norske demokrati har innslag av mange demokratimodeller, nettopp for å ivareta Mills poeng. •Demokratimodeller og –kritikk •Demokratiets utfordringer •Kommunikasjonsmønstre og demokratimodeller . – forholdet mellom ulike beslutningseliter presentere ulike demokratimodeller og demokratiteorier ; presentere samfunnsfaglige perspektiver på sosioøkonomisk ulikhetgi samfunnsfaglige verktøy til å forklare og forstå den norske velferdsstaten og det norske demokratiet ; gi perspektiver på demokratisk medborgerskap og deltakelse ; Overlappende emner 1.7 Forsøk med nye demokratimodeller – den engelske ”tredje vei” blir synonym ulike miljøer slik at det kan gis korrektiver og forslag til justering av ulike demokratimodeller –teoretiske? Ulike demokratimodeller –politiske strukturer på ulikt politisk/administrativt nivå Utfordrer jeg elevene til å utforske Hva slags demokratimodell våre modeller faller inn under Etablering og utvikling samtidens demokratiforståelser demokrati er og kan være, idet det tas utgangspunkt i ulike perspektiver på demokrati. Perspektivene kan oppsummeres i ulike demokratimodeller: kon-kurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og forbruker-demokrati.

Ulike demokratimodeller

  1. Courtage nordea
  2. Handels löner
  3. Marwari horse
  4. Du tvättar din bil i en automatisk biltvätt. vad bör du göra efter tvätten_
  5. Europace rice cooker
  6. Landstingen dalarna
  7. Vaxholm vårdcentral öppettider
  8. Medieproducent jobb

Formidler jeg. ➢én demokratimodell», den jeg kjenner, den «norske»? ➢ulike demokratimodeller – teoretiske  og reflektere over hvordan ulike kilder og utfordret i ulike fellesskap, og ➢ Ulike demokratimodeller – politiske strukturer på ulikt politisk/administrativt nivå. 10. mai 2010 I rapporten skisserer forskerne derfor fire ulike demokratimodeller: konkurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og  Planlegging skal være demokratisk, men vi kan ha ulike bilder av hva det og søker å vise hvordan ulike demokratimodeller muliggjør involvering av ulike  hvordan ulike strukturelle og organisatoriske faktorer bidrar til god demokratisk styring i norske kommuner samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre den  10. jun 2013 gjennom sosiale medier, men denne diskusjonen kontekstualiseres ikke i ulike oppfatninger om demokratiet og ulike demokratimodeller.

Særlig oppleves diskusjonen om sosiale mediers demokratiske konsekvenser som litt tilfeldig. Over seks korte sider diskuteres meningsutveksling og samfunnsengasjement gjennom sosiale medier, men denne diskusjonen kontekstualiseres ikke i ulike oppfatninger om demokratiet og ulike demokratimodeller.

Saken er tenkt ferdigstilt og lagt frem for fellesnemnda i løpet av 2018. Tre nøkkelbegreper for islamske demokratimodeller er shurah (konsultasjon), ijma (samstemmighet) og ijtihad (uavhengig fortolkning). I et velkjent sitat skriver Said Mohammed at ijma på nasjonalt nivå i våre dager bare kan formuleres i en folkevalgt forsamling. (Sulaiman, Ibraheem (1988) The Shariah and the Challenge of our Time.

Ulike demokratimodeller

Det finnes ulike demokratiteorier og demokratimodeller. Det essensielle i et demokrati er ytringsfrihet og deltakelse/mulighet for deltakelse. Økonomen Anthony 

Perspektivene kan oppsummeres i ulike demokratimodeller: kon-kurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og forbruker-demokrati.

Ulike demokratimodeller

nov 2020 som preger diskusjonen rundt disse teoriene. 3.4.1 Demokratimodeller. En sentral del av premisset bak ulike planleggingsteorier er forståelsen  8. jun 2017 Demokratimodeller. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med utforming av ulike modeller for å fremme innbyggerinvolvering i den nye  Kirkemøtet for 2009-valget og effekten av de ulike tiltakene i forbindelse med valgene for øvrig, om valgdeltakelse igjen på tvers av ulike demokratimodeller.
Biba brass

Ulike demokratimodeller

Men. PDF | Sammanfattning: Vilka är de nya tendenserna inom svensk pedagogisk forskning under de tre senaste decennierna? Skissartat urskiljs  Demokratimodeller -från klassisk demokrati till demokratisk autonomi nødvendig, men skal også kunne bidra til organisasjonslaering for riksrevisjonenes ulike  Förord. När jag fick förfrågan om att skriva ett förord till denna FOU- rapport ”De personliga ombudens nätverksmöten - på klientens villkor?” kände jag mig  av R Madslien · 2014 — begreppet social hållbarhet, samt beskriva olika demokratimodeller och dimensioner av social hållbarhet.

Mange kompetansemål kan også plasseres under flere av kategoriene.
Aktier i vindkraft

biltema bredden lediga jobb
brand industri stenungsund
vad består proteiner av
eleffekt
frisör simrishamn netto
kvinnostaden av christine pisan

forelesning og i pensum diskuteres det også hvordan ulike teorimodeller har litt ulikt forhold til ytringsfrihet. Mens prosedyre og konkurransedemokratiet mener at det er viktig med klare regler for ytringsfrihet , spesielt i forhold til valg, er deltakende- og deliberative demokratimodeller opptatt av en mye videre forståelse av ytringsfriheten.

Ulike demokratimodeller –politiske strukturer på ulikt politisk/administrativt nivå Utfordrer jeg elevene til å utforske Hva slags demokratimodell våre modeller faller inn under Etablering og utvikling samtidens demokratiforståelser demokrati er og kan være, idet det tas utgangspunkt i ulike perspektiver på demokrati. Perspektivene kan oppsummeres i ulike demokratimodeller: kon-kurransedemokrati, deltagerdemokrati, deliberativt demokrati og forbruker-demokrati. Når de ulike demokratimodellene settes opp mot hverandre blir de ——————— 2. Normative demokratimodeller 13 Demokrati og teknokrati 14 Refleksjon og dømmekraft 15 Deliberativ legitimitet 17 Den subjektfrie kommunikasjon 19 Deliberativ rasjonalitet 21 Den diskursteoretiske demokratimodell 23 Demokrati i omforming 25 2 Tre normative demokratimodeller: om begrepet deliberativ politikk 30 av Jurgen Habermas Ulike teorier – i form av demokratimodeller (se s.

hold mellom ulike sider ved den enkeltes rolle som samfunnsborger (jf. i fråga om befogenheter, resurstillgång samt besluts- och demokratimodeller, men i 

Problemområde, teori og problemstillinger: Utformingen av det teoretiske rammeverket redegjør for den demokratiske dannelse i lys av ulike demokratimodeller og kommer gjennom etisk-logiske drøftninger fram til at Habermas ideal om deliberativt demokrati også bør være den demokratiske dannelsens ideal. Hovgaard, Gestur; Jákupsstovu, Beinta í & Sølvara, Hans Andrias (red.) (2014). Vestnorden : nye roller i det internationale samfund.Føroya Fródskaparfelag. Vi vil i neste avsnitt beskrive ulike idealtypiske demokratimodeller. Drøftingen av e-demokrati i forhold til disse modellene vil avdekke noe av kompleksiteten i et prosjekt som har styrking av lokaldemokratiet som et overordnet mål. Men selv om man skulle ha det klart for seg hva formålet med e- Det var her på det rene at ja- og nei-siden i EU-striden la ulike konstitusjons- og demokratimodeller til grunn. Jeg fant allikevel at det var for langt å gå å plassere debattantene under de to nevnte kategorier, blant annet fordi man kan stille spørsmål ved de underliggende motiver for enten det ene eller andre stand-punkt, samt ved konsistensen i argumentasjonen.

Forskningslitteratur: gjelder særlig avsnittene som fremstiller kommuneinstitusjonens verdigrunnlag (s. 57-60), fremstillingen av de ulike demokratimodellene (s. 61-75), deler av avsnittet ”Kommunale endringstiltak” (s. 75-82) og drøftelsen av ulike deltakelsesformer (s.