Resultatet är totalt sett väldigt likt den senaste Lupp-undersökningen från år 2015. • Totalt svarar 22 % av ungdomarna i Mark att de utsatts för mobbning enstaka gånger

4764

Genom att göra en Lupp-undersökning får kommunen en bättre bild av ungdomarnas livsvillkor. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet i Marks kommun inom ett antal av enkätens frågeområden. Speciellt fokus läggs vid skillnader till tidigare Lupp-resultat och resultat som sticker ut bland vissa grupper

En ny Lupp-undersökning är på gång bland åttondeklassare och de elever som går andra året på gymnasiet. För Ale kommun blir det fjärde gången som undersökningen genomförs. – Ett viktigt verktyg för att skapa ett socialt hållbart samhälle, säger vikarierande drogförebyggare Jonathan Gärtner. Case Lupp-analys för Borås stad. Borås stad genomförde under hösten 2017 MUCF:s Lupp-undersökning (Lupp är en förkortning av ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) bland unga i årskurs 8 och i årskurs 2. Lupp-undersökningen görs för att få en bättre bild av ungas livsvillkor i en kommun eller en region. Jämförbarheten mellan Lupp- och SOM-undersökningarna De resultat från den västsvenska SOM-undersökningen som ligger till grund för jämförelsen i denna rapport är genomgående avgränsade till de nio kommuner som genomfört Lupp 2017: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Resultaten utgör ett bra underlag att utgå från i samtal mellan den kommunala organisationen, de politiska partierna och ungdomar för ökad samsyn kring ungas livssituation i kommunen.

Lupp undersökning resultat

  1. Hur lange ar systembolaget oppet idag
  2. Trafikregler overgangsstalle
  3. Aktiv kapital collections
  4. Dalarna naturum
  5. Dataskyddsombudets ansvar
  6. Antagning komvux göteborg
  7. Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  8. Pmbok guide
  9. Fixa assistants

Nästa mätning genomförs hösten 2020 och presenteras våren 2021. Läs resultatet från undersökningen 2017 i rapporten här. Resultaten för Kungsbacka kommun redovisas genomgående uppdelat på kön och jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8- och gy2-ungdomar som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de sex kommuner i Göteborgsregionen som samverkat kring Lupp 2013 – utöver Kungsbacka: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn. Resultaten baseras på ungdomarnas egna svar och hur de upplever de olika områden som frågorna berör. Här är några exempel på vad som framkommer i Kungsbackas Luppen-undersökning: Nästan tre av fyra tjejer i båda åldersgrupperna uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem Resultaten från undersökningen 2016. Nedan finns LUPP resultaten från undersökningen som genomfördes november 2016.

Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker. Om LUPP 2020. Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer: mucf.se/ungdomsenkaten-lupp

Det baseras på resultat från 2018 års Lupp-undersökning och LUPP 2020. Under hösten 2020 genomförs undersökningen LUPP återigen.

Lupp undersökning resultat

Lupp-resultatet stöttar kommuner i politiska beslut som rör ungdomar. SVARSFREKVENS. Totalt har 344 av 535 elever svarat på undersökningen på högstadiet 

Budget.

Lupp undersökning resultat

Resultat Nedan presenteras resultaten från de olika frågorna i tabellform. Tabeller för årskurs 8 presenteras följt av årskurs 2 på gymnasieskolan. I tabellerna jämförs resultaten från 2012 och 2009 års undersökning. En del av frågorna kommer inte att jämföras då 2009 års Lupp-rapport inte redovisade alla frågor. Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning av MUCF som genomförs nationellt varje år, i år deltog 40-50 kommuner. Läs mer om undersökningen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Ungdomsenkäten Lupp .
Fordon gas göteborg

Lupp undersökning resultat

LUPP 2017. Under hösten 2017 genomfördes LUPP. Vi kommer att få ta del av resultatet i deras undersökning och Lupp enkätundersökningens projekt och genomförande. 8.3 Projektets styrgrupp .

4. Hur kan man påverka i skolan?
Accepted cast

rokstopp vad hander i kroppen
impulskontroll träna barn
åhlen stiftelsen
skatteverket kurs starta eget
siemens 401k

Härrydas resultat jämförs löpande med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8- och gy2-ungdomar som deltagit i Lupp-undersökningen i någon av de nio kommuner i Göteborgs-regionen som samverkat kring Lupp 2017. Utöver Härryda gäller det: Ale, Alingsås,

Genomförts sedan 2010. Vart tredje år i åk 8 och år 2 gymnasiet,  Citat från ungdomar i Lysekil utifrån diskussioner om Lupp-resultatet I Lysekil har Lupp-undersökningen genomförts under hösten 2020.

Undersökningen görs i verktyget Lupportalen som kommunens samordnare får tillgång till i samband med att undersökningen ska genomföras. I Lupportalen kan man följa insamlingen i realtid. Efter avslutad undersökning kan man se resultaten och genomföra enklare analyser och presentationer. Lupportalen

När vi nu har resultatet så kan vi få en uppfattning om vad som är bra och vad som kan förbättras. Men detta är  Årlig. Budget. Jämställdhetsanaly s. Resultat. Folkhälsoplan för 2019-2022 LUPP. Delta i MUCFs undersökning LUPP och i.

Det primära syftet är  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år 2020 Högstadiets resultat är på en liknande nivå som för rikssnittet gällande.