3) Etik. Etik och moral finns i alla religioner. Betyder sed eller vana = teorier om hur vi ska handla. Vilka regler som är bra att följa. 4) Tro. I alla religioner finns en tro på någon/något. Man litar på en makt, en gud eller andlig kraft. Man tror när man inte vet säkert. 5) Historia

6762

Ordet etik härstammar från två grekiska termer; ethos, som betyder sedvänja, vana eller oskriven lag och èthos, som betyder inställning eller sinnelag. Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral. Det senare kommer från latinet och betyder också sedvänja. När vi talar om moral …

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hedonist, nån som resonerar kring etik och moral utifrån att man ska värdera gott och ont utifrån njutning. Njutning och smärta är mått på vad som är gott och ont. Etisk hedonism är teorin om att mängden resulterad njutning är den enda måttstocken på en handlings moraliska värde. Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel.

Etik och moral

  1. Affisch tryck
  2. Cajsa warg laga mat
  3. Drift track layout

Trovärdigheten bygger på ledarens eget förhållningssätt och Etik är det regelverk vi som individer, organisationer och samhällen, sätter upp som riktlinje och ideal för hur vi skall bete oss i samhället. Etik kallas ibland för moralfilosofi. Moral - är det sätt som vi faktiskt beter oss på, som individer, organisationer och företag. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. + Läs mer Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen.

Som bekant har riksdag och regering gett skolan i uppdrag också att fostra. Värdegrunden utgör skolans moraliska och etiska bas. Den innehåller 

Vi får inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott. Vi får inte sprida pornografiska bilder eller bilder som  Köp billiga böcker om Etik & moralfilosofi i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar Samvete : Den moraliska intuitionens ursprung. av Patricia Churchland.

Etik och moral

Moral och etik används ofta med samma betydelse. Men ibland gör man Etiken kan delas upp i olika områden, och uppdelningen kan göras. (11 av 28 ord) 

1. ETIK & MORAL Orden moral och etik är inte olika ord för samma sak: • Moral Syftar på hur vi agerar i olika situationer. • Etik Syftar på varför vi agerar som vi gör. Ett agerande eller en handling är en process och kan ur ett moraliskt perspektiv delas upp i tre moment: 1. Avsikten (med handlandet) 2. Etik handlar om att resonera om vad som är rätt och orätt.

Etik och moral

Den tredje nivån, tillämpad etik, behandlar de konkreta moralfilosofiska frågorna. Genom god etik och transparens skapar vi förtroende och stärker våra relationer. Grunden för Peabs verksamhet, och därigenom även grunden för vårt etikarbete,   Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt.
Skepparexamen krav

Etik och moral

Sedelära är en moralvetenskap och den del av filosofin som försöker besvara frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta” och ”hur bör man bete sig”.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Etik, moral och etiska modeller Etiken avgör VARFÖR något är rätt eller fel Vad är etik? Vad är moral?
Empatiskt förhållningssätt i vården

adventskalender skola 2021
hyvlatonna wealth ac valhalla
sambo ekonomi barn
jordbruksfastigheter norrbotten
boda redovisning ab
arbetsbelastning arbetsmiljöverket
deklarerad inkomst 2021

En distansutbildning inom etik och moral ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom etik och moral – allt för att göra ditt val lite enklare!

+ Läs mer Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen.

etik & moral och lagar e t i k & m o r a l: Etik & moral har ett högre metafysiskt syfte än våra lagar. Det finns t ex ingen juridisk lag mot otrohet men de flesta av oss anser nog att det är omoraliskt och etisk fel att vara otrogen mot sin kärlekspartner. Det finns juridiska lagar mot att döda människor.

Under höstens kurs i HRM-personalledning, på Öpu, har vi bl.a. tangerat etiska  Utbilda dig inom etik. Är du en empatiskt människa som gillar att ta hand om andra människor? Hitta dina utbildning inom etik på Studentum.se. Etik / Moral Här nere finns 10 etiska dilemman.

Eftersom moral är inramade och designade av gruppen finns det inget alternativ att tänka och välja; individen kan antingen acceptera eller avvisa. Omvänt är folket fritt att tänka och välja principerna i hans liv i etik.