Other event by Wikimedia Sverige and Civic Tech Sweden on Friday, November 27 2020

1173

12 maj 2020 skickades en förfrågan från Anja Nordfeldt, utredningssekreterare i Öppen data-utredningen, till Civic Tech Sweden om att komma 

På Statskontoret webbplats finns två typer av öppna data att hämta: Statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling  Öppna data. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du  Öppna data om kultur- och fritidssektorn. i den nationella Finna-tjänsten på adressen hkm.finna.fi. Finnas öppna gränssnitt finns på adressen api.finna.fi.

Öppna data utredningen

  1. Hemundervisning skollagen
  2. Vad ar faktura

Civic Tech Sweden. OBS! Öppna data, avgiftsfria data och värdefulla data. Maskinläsbart. API, bulknedladdning ”Alreadyopen for access and re-use” – tillgängliggjorda. Etc. Vi ska sammanställa och skicka ut för synpunkter.

Öppna data-utredningen har presenterat sitt förslag till ny lag i ett delbetänkande som ska ersätta den befintliga PSI-lagen i en ny delrapport. Att skapa en helt ny 

Den del av digitaliseringen som det offentliga Sverige inte lyckats med. Men snart kan offentlig sektor i Sverige bli skyldiga att tillgängliggöra digital information – och till låg kostnad. Utredningen visar att det är tekniskt möj ligt att utveckla och förvalta system för öppna data.

Öppna data utredningen

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Betänkandet har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 17 december 2020 och går att ladda ner i sin helhet från Regeringens webbplats .

eller avtalsvillkor gör Konsumentverket en egen utredning och bildar sig en egen uppfattning. Bidra själv kring öppna data, 27:e november: Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen (Civic Tech Sweden); Innovation genom  I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska  E-delegationens arbete har Vinnova utvecklat portalen öppnadata.se för genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen data, finns. Öppna data. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras  Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och SKR:s expert i utredningen är Peter Krantz. På Statskontoret webbplats finns två typer av öppna data att hämta: Statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling  Öppna data.

Öppna data utredningen

2020-12-17. Principer för öppna data föreslås vara utgångspunkten i det offentligas arbete med information. Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att förtydliga att även algoritmer i offentlig sektor ska vara öppna, samt att programvara borde omfattas av öppen källkod. Öppna data-utredningen överlämnar sitt slutbetänkande Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, Avgifter för information i elektronisk form, SOU 2020:82, till regeringen. Mer information Utredningen anger att de krav som öppna data-direktivet innehåller måste genomföras i svensk rätt, men att detta, liksom tidigare PSI-direktiv, är ett minimidirektiv. Regelrådet har inte haft möjlighet att granska alla förslag i detalj, men såvitt Regelrådet kan bedöma redogör utredningen Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande på Öppna data-utredningens betänkande.
Minigolf eskilstuna munktell

Öppna data utredningen

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras  Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och SKR:s expert i utredningen är Peter Krantz. På Statskontoret webbplats finns två typer av öppna data att hämta: Statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling  Öppna data. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du  Öppna data om kultur- och fritidssektorn. i den nationella Finna-tjänsten på adressen hkm.finna.fi.

Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Tanken med öppna data är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även användas av till … Publicerad 15 september 2020.
Ta ppl certifikat

spärra legitimation
sbb aktieägare
invanare alingsas
ortopedi linkoping
agendasättande journalistik

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads 

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01) Den 15 september presenterade den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s Open Data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den nya lagen påverka tillgången till Öppna data i Sverige och vad finn… Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Betänkandet har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 17 december 2020 och går att ladda ner i sin helhet från Regeringens webbplats .

Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och 

Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. 2021-03-16 · Öppna data-utredningen (I 2019:01) Beteckning: I 2019:01. Departement: Infrastrukturdepartementet. Senast ändrad: 2021-01-20.

Den ursprungliga tidpunkten för utredningens redovisning till regeringen var senast den 15 maj 2020. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Betänkandet har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 17 december 2020 och går att ladda ner i sin helhet från Regeringens webbplats . Utredningen visar att det är tekniskt möj ligt att utveckla och förvalta system för öppna data. Befintliga affärssystem som aktörerna använder innehåller de data som behövs. I intervjuer med aktörer har många angett att de är villiga att dela data under förutsättning att de i … I juni 2019 röstades det så kallade Öppna data-direktivet igenom i EU. I sommar ska direktivet ha genomförts i svensk lagstiftning, och för några månader sedan kom Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr I2020/02346).Igår var deadline för remisser på utredningens lagförslag. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.